close
تبلیغات در اینترنت
تحقیق کامل درباره سندروم داون

تحقیق کامل درباره سندروم داون

تحقیق آماده درباره سندروم داون,تحقیق درباره سندروم داون,تحقیق کامل درباره سندروم داون,تحقیق با فهرست بندی درباره سندروم داون,تحقیق ورد سندروم داون,
تحقیق درباره سندروم داون تحقیق کامل درباره سندروم داون تحقیق آماده درباره سندروم داون فهرست مطالب مقدمه:    1 سندرم داون یا تیروزومی 21:    1 علت بروز سندرم داون:    2 ساختار کروموزم‌ها در کودکان سندرم داون:    3 اشکال مختلف ظاهر شدن کروموزم اضافی:    3 1- تیروزومی21 :    3 2-‌ ترانس لوکاسیون (Translocation) یا جابه‌جایی کروموزمی:    4 3- موزائیسم (Mosaicism ) یا چند گانگی کروموزمی:  …
پاورپوینت های دانش آموزی درسی و دانشجویی