close
تبلیغات در اینترنت
اگر کشور ما در حالی که مناطقی از میهن هنوز در اشغال تجاوزگران بودآتش بس را می پذیرفت و پس از آن صدام

اگر کشور ما در حالی که مناطقی از میهن هنوز در اشغال تجاوزگران بودآتش بس را می پذیرفت و پس از آن صدام

اگر کشور ما در حالی که مناطقی از میهن هنوز در اشغال تجاوزگران بودآتش بس را می پذیرفت و پس از آن صدام مناطق اشغال,اگر کشور ما در حالی که مناطقی از میهن هنوز در اشغال تجاوزگران بود،آتش بس را می پذیرفت و پس از آن صدام مناطق اشغا,اگر کشور ما در مقابل تجاوز صدام ایستادگی نمیکرد نسل امروز چه قضاوتی درباره مدافعان آن دوران داشتند,تحقیق درباره اگر کشور ما در مقابل تجاوز صدام ایستادگی نمیکرد نسل امروز چه قضاوتی درباره مدافعان آن دوران داشت,تحقیق درباره اگر کشور ما قطعنامه را می پذیرفت چه قضاوتی درباره مدافعان ان زمان داشتیم,
  اگر کشور ما در حالی که مناطقی از میهن هنوز در اشغال تجاوزگران بودآتش بس را می پذیرفت و پس از آن صدام مناطق اشغالی را تخلیه نمی کرد اگر کشور ما در حالی که مناطقی از میهن هنوز در اشغال تجاوزگران بود،آتش بس را می پذیرفت و پس از آن صدام مناطق اشغالی را تخلیه نمی کرد، نسل امروز چه…
پاورپوینت های دانش آموزی درسی و دانشجویی