پاورپوینت درس 8 پیام های آسمانی پایه نهم متوسطه اول

فصل سوم

راه و توشه
راهی که ما انسا نها به سوی رستگاری طی می کنیم نیاز به توشه دارد. در سال های گذشته برخی از این توشه ها

درس 8

وضو و تیمم 1
رسول اکرم صلی اللّٰه علیه و آله و سلم به یکی از اصحاب خود فرمود:

لینک دانلود فایل